Trang chủ Sức khỏe và đời sống 2 điểm phân biệt sốt phát ban và sốt xuất huyết, Nguyên nhân và dấu hiệu bệnh