Vitamin 3b (b1 b6 b12) có tác dụng gì, uống lúc nào và liều dùng

Vitamin 3B chính là tên gọi tắt của một loại thuốc uống và có cả dạng tiêm mà thành phần chính là vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12. Uống … Đọc tiếp Vitamin 3b (b1 b6 b12) có tác dụng gì, uống lúc nào và liều dùng