Cây sâm cau – Tác dụng của sâm cau đỏ, đen, sâm cau ngâm rượu

Cây sâm cau (tiên mao, cồ nốc lan, ngải cau, soọng ca, thài léng) bao gồm các loại thường gặp như sâm cau đỏ, sâm cau đen, tươi hay sâm … Đọc tiếp Cây sâm cau – Tác dụng của sâm cau đỏ, đen, sâm cau ngâm rượu