Trang chủ Âm nhạc giải trí điện ảnh Add nghĩa là gì trên Facebook Zalo, Add mang nghĩa gì trong tiếng Anh?