Trang chủ Công nghệ kinh tế marketing CEO là gì, CEO là viết tắt của từ tiếng Anh nào, tầm quan trọng của CEO đối với doanh nghiệp