Sức khỏe loại 1 2 3 là gì, phân loại sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

bởi Lê Định
Theo dõi Massageishealthy trên Google News

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì?

Click để hiển thị dàn ý chính bài viết

Sức khỏe loại 1 2 3 là một trong những chỉ tiêu dùng để đánh giá sức khỏe theo 6 loại nhằm phân loại sức khỏe thực hiện Nghĩa Vụ Quân Sự, trong đó, nếu sức khỏe bạn thuộc loại 1, 2, 3 thì bạn sẽ đi Nghĩa Vụ Quân Sự. Việc giám định sức khỏe căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Bảng số 1, Bảng số 2, Bảng số 3, Phụ lục I Thông tư.

Sức khỏe loại 1 là gì?

Sức khỏe loại 1 thì có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng đối với nam bao gồm chiều cao (dáng đứng) trên 1m63, cân nặng trên 51kg và vòng ngực (vòng 1) trên 81 cm, đối với nữ chiều cao (dáng đứng) trên 1m54, cân nặng từ 44 đến 47kg, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

Sức khỏe loại 2 là gì?

Sức khỏe loại 2 theo quy định của Bộ Quốc phòng có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 đối với nam bao gồm chiều cao (dáng đứng) từ 1m6 – 1m62, cân nặng từ 47 – 50kg và vòng ngực (vòng 1) từ 78 – 80cm, đối với nữ chiều cao (dáng đứng) 1m52 1m53, cân nặng từ 44 – 47kg, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

Sức khỏe loại 3 là gì?

Sức khỏe loại 3 theo quy định của Bộ Quốc phòng có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 đối với nam bao gồm chiều cao (dáng đứng) từ 1m57 – 1m59, cân nặng từ 43 – 46kg và vòng ngực (vòng 1) từ 75 – 77cm, đối với nữ chiều cao (dáng đứng) 1m48 1m49, cân nặng từ 42 – 43kg, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Phân loại NAM NỮ
Chiều cao (cm) Cân nặng (Kg) Vòng ngực (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (Kg)
Sức khỏe loại 1 >= 1m63 >= 51 >= 81 >= 1m54 >= 48
Sức khỏe loại 2 1m6 – 1m62 47 – 50 78 – 80 1m52 – 1m53 44 – 47
Sức khỏe loại 3 1m57 – 1m59 43 – 46 75 – 77 1m50 – 1m51 42 – 43

I. Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế – bộ quốc phòng

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên thể hiện trách nhiệm xã hội và cũng là quyền lợi của Công ty/Doanh nghiệp.

Đặc biệt, đây là biện pháp hữu hiệu giúp Công ty/Doanh nghiệp đánh giá tình hình chung và phân loại sức khỏe nhân viên; giúp người lao động phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý.

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế - bộ quốc phòng

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế – bộ quốc phòng

Căn cứ vào Thông tư Số167/2010/TT-BQP Về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm: Thì tại Điều 4 của thông tư này có quy định rõ về tiêu chuẩn tuyển quân, ngoài những quy định tại khoản 1 quy định tiêu chuẩn về tuổi đời, khoản 2 quy định về Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức… tại khoản 3 của Điều này quy định rõ về tiêu chuẩn sức khỏe đạt để tuyển quân đó là:

a) Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn khác về sức khỏe thực hiện theo tiêu chuẩn chung.

1. Về phân loại sức khỏe thì tại Nghị định 36/2011/ TTLT/BQP/BYT có nêu:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.
b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.
c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Như vậy sức khỏe của bạn thuộc 3 loại trên bạn sẽ phải đi NVQS. Còn sức khỏe của bạn thuộc một trong những loại sau sẽ không được tuyển nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 36 trên đó là:

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.
đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.
e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội.( điểm c khoản3 Điều 4 của Thông tư 167/2010/TT-BQP.).

Tại Nghị định 38/2007/NĐ-CP cũng nêu một trong những công dân nam sẽ tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đó là “Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ).

2. Nghị định 36 quy định về Hội đồng khám sức khỏe như sau

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế huyện; mỗi huyện có thể thành lập từ một đến hai hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân cần khám.

[Sức khỏe loại 1 2 3 là gì] Phân loại sức khỏe đi NVQS theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng

[Sức khỏe loại 1 2 3 là gì] Phân loại sức khỏe đi NVQS theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng

Và tại Điều 8 của quy định này cũng nêu rõ về Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

1. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức thực hiện để giải quyết khi có các khiếu nại, tố cáo liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị.

2. Việc giám định sức khỏe căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Bảng số 1, Bảng số 2, Bảng số 3, Phụ lục I Thông tư này.

3. Trong vòng 7 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận về sức khỏe công dân nhập ngũ và thông báo bằng văn bản cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

4. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự.

3. Căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;
b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;
c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;
d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;
đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;
e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Sau khi nhận đơn của bạn Ban chỉ huy quân sự sẽ xem xét và trả lời bạn.

II. Bệnh như thế nào thì được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự?

Về thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sẽ căn cứ vào việc khám sức khỏe của hội đồng y khoa trong những đợt tuyển quân.

Hỏi: Em trai tôi sinh ngày 10/04/1998, hiện đang làm nhân viên công ty, đã điều trị xong lao phổi cách đây 02 tháng. Vậy, xin công ty tư vấn giúp tôi những thông tin dưới đây:

1. Với tiền sử bệnh lao như vậy, em tôi có được miễn hoặc hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự không?

2. Nếu được miễn hoặc hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự thì thời gian là bao lâu?

Với thắc mắc của bạn, xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau

Việc bổ túc hồ sơ ở đây là thủ tục của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương bên chịu trách nhiệm giao quân đảm bảo cho đơn vị nhận quân về các tiêu chuẩn tuyển quân tại Điều 4 Thông tư số 167/2010/TT – BQP về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm nên nếu như tiêu chuẩn về sức khỏe của bạn không đủ tiêu chuẩn sẽ được tạm hoãn hoặc miễn gọi đi nhập ngũ.

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế - bộ quốc phòng

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế – bộ quốc phòng

Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Gọi từ lứa tuổi thấp đến lứa tuổi cao.

2. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức:

a) Thực hiện theo hướng dẫn của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Những cơ quan, đơn vị trọng yếu, tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về nguyên tắc tuyển chọn, điều động người vào làm việc ở cơ quan; đơn vị trọng yếu, cơ mật.

c) Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144, Đoàn Nghi lễ Quân đội thuộc Bộ Tổng Tham mưu thực hiện tuyển chọn tiêu chuẩn riêng theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

d) Những công dân xăm da (bằng kim) có hình mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như mặt, cổ, tay (từ 1/3 dưới cánh tay trở xuống); chân (1/3 từ dưới đùi trở xuống), không gọi nhập ngũ vào Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn khác về sức khỏe thực hiện theo tiêu chuẩn chung.

c) Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội.

4. Tiêu chuẩn học vấn:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ học vấn lớp 8 trở lên. Những địa phương thực sự khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì được tuyển chọn số có trình độ học vấn lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các xã biên giới được tuyển từ 20-25% có trình độ học vấn cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên, nếu vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu có thể tuyển một số không biết chữ để vừa huấn luyện, vừa học tập để nâng cao trình độ học vấn nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương sau khi xuất ngũ.

c) Tích cực tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để giảm bớt lưu lượng đào tạo trong Quân đội, góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội”.

Các chỉ tiêu phân loại sức khỏe khi đi khám nghĩa vụ quân sự

Căn cứ phân loại sức khoẻ: Theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Bảng số 1, Bảng số 2, Bảng số 3, Phụ lục I Thông tư này.

Cách cho điểm: Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sĩ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “điểm”, cụ thể:

  • Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt.
  • Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt.
  • Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá.
  • Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.
  • Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém.
  • Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sĩ sẽ cho điểm vào cột “điểm”; ở cột “lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “ký”, bác sĩ khám phải ký và ghi rõ họ tên.

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn).

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận.

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe đư­ợc đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng khám; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đư­ợc đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

Cách phân loại sức khỏe: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Một số điểm cần chú ý

a) Khi đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở điểm lớn nhất thì cũng phải viết chữ “T” vào phân loại sức khỏe.

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn của liên bộ y tế - bộ quốc phòng

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn của liên bộ y tế – bộ quốc phòng

b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn.

c) Nếu vẫn chưa kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám với tính chất là ngoại chẩn. Thời gian tối đa từ 7 – 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết.

d) Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay em bạn đã điều trị xong lao phổi được 2 tháng. Về việc có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không cần phải căn cứ vào việc khám sức khỏe lại của bên hội đồng y khoa khi tham gia tuyển quân tại địa phương. Nếu như việc em bạn đã điều tri xong và xác định 1 trong các trường hợp như sau theo quy định tại Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP:

Điều 4 – Thông tư 167/TT-BQP. Tiêu chuẩn tuyển quân

Về thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sẽ căn cứ vào việc khám sức khỏe của hội đồng y khoa trong những đợt tuyển quân sau này. Khi nào sức khỏe ổn định và đủ điều kiện thì em bạn sẽ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Hy vọng rằng sự tư vấn và giải đáp về sức khỏe loại 1 2 3 là gì sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn.

Nguồn tham khảo:

Ngày chỉnh sửa cuối: 09/12/2019

3.7/5 - (30 bình chọn)

You may also like