Trang chủ Công nghệ kinh tế marketing Ký hiệu Exp là gì trong thuốc, trong mỹ phẩm, Exp viết tắt của từ tiếng Anh nào?