Trang chủ Công nghệ kinh tế marketing Khái niệm hàng Order là gì, Pre Order, Purchase Order, Out of Order, Money order nghĩa là gì?