Trang chủ Âm nhạc giải trí điện ảnh Người Nhật thường đặt loại cây nào trước cửa khi Tết đến và 4 hoạt động truyền thống ngày Oshougatsu